Raise sẽ có mặt tại Sự kiện “Google for Startup” tại Việt Nam vào tháng 10-11/2022.

Raise – Trợ lý ảo cho Cha Mẹ vinh dự được Google lựa chọn trong danh sách 50 startup tiêu biểu tham gia chương trình Google for Startup tại Việt Nam vào tháng 10-11/2022.

#Google for Startups, Startup Academy Vietnam là chương trình đào tạo tập trung nhằm cung cấp các kỹ năng và công cụ cho các nhà sáng lập nhằm chuẩn bị cho bước phát triển tiếp theo của startup, qua đó đóng góp vào sự phát triển của kinh tế tại Việt Nam, tổ chức bởi Google và Trung tâm Đổi mới sáng tạo – NIC Việt Nam.

Tìm hiểu thêm:

💡Về Raise: https://theraise.app

💡Về Google for Startup Vietnam: https://lnkd.in/gn_c5Nhv

Cùng đồng hành với Raise trong hành trình đem lại trợ lý ảo đa năng, thông thái và đáng tin cậy cho Cha Mẹ Việt.

Raise is selected to present the first cohort of 50 outstanding startups joining Google for Startups, Startup Academy Vietnam 2022!

Google for Startups, Startup Academy Vietnam hosted by Google and National Innovation Center (NIC) – Ministry of Planning & Investment (MPI) and will give founders the tools to prepare for the next phase of growth, and ultimately contribute to Vietnam’s economy.

Learn more:

– About Raise: https://theraise.app

– About Google Program for Startups: http://goo.gle/academyvn

#GoogleforStartupsVietNam#GFSAcademyVN#startupbootcamp#raise#theraiseapp#parentingsupport#virtualassistantforparents#trolyaochochame#raisevn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *