Raise – Trợ lý ảo cho Cha Mẹ đã cập nhật phiên bản 2.0, sẵn sàng cung cấp một “bách khoa toàn thư” cho Cha Mẹ

Raise - Trợ lý ảo cho Cha Mẹ

“Bách khoa toàn thư” cho Cha Mẹ – Ứng dụng Raise đã cập nhật phiên bản 2.0 với nhiều tiện ích mới, sẵn sàng cung cấp những tính năng nổi bật và hấp dẫn:

  • Bổ sung chức năng mới “Sum họp”, giúp lưu trữ và chia sẻ thông tin nuôi dưỡng trẻ cho cả gia đình
  • Chỉnh sửa hiển thị thân thiện hơn với người dùng
  • Sắp xếp các thư mục khoa học hơn cùng hơn 2000 bài học hấp dẫn cho Cha Mẹ

Cập nhật và khám phá ngay!

📲 IoS: https://apple.co/3G1kL8f

📲 Android: https://lnkd.in/d6s4bXgQ

Raise – Virtual Assistant for Parents version 2.0, the “Wikihow” for Parents, has been released with new updates:

  • Provide new “Gather” function, to help family store and share child-rearing information
  • Introduce more user-friendly display
  • Organize educational collections more scientifically with more than 2000 contents for Parents

Let’s update and discover Raise now!

📲 For IoS: https://apple.co/3G1kL8f

📲 For Android: https://lnkd.in/d6s4bXgQ

#Raise #trolyaochochame #theraiseapp #playbasedlearning #appupdate#bachkhoatoanthu #lamchame

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *