Tầm nhìn

Raise mong muốn trở thành người bạn đồng hành của hàng triệu bố mẹ trên toàn thế giới trong hành trình phát triển con người.

Triết lý hoạt động

LIÊN TỤC PHÁT TRIỂN – KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN

Chúng tôi hiểu với Giáo dục, Phát triển con người và Công nghệ, tư duy thay đổi, không ngừng học tập, không ngừng phát triển, không ngừng cải tiến là việc quan trọng đầu tiên cần làm. Đây không chỉ là tôn chỉ của chúng tôi khi làm sản phẩm, thiết kế nội dung, mà còn là bản sắc văn hóa của đội ngũ phát triển Raise trong quá trình hoạt động.

Tìm niềm vui và lan toả niềm vui

Chúng tôi tin rằng ánh mắt và trái tim của con người luôn dễ dàng cởi mở đối với những năng lượng tích cực và niềm vui. Chúng tôi tin rằng việc tìm niềm vui và lan tỏa niềm vui  qua công việc của mình, qua các tương tác với người dùng sẽ khích lệ chúng tôi cố gắng hơn từng ngày.