Trợ lý Raise có mặt!

Raise – Trợ lý ảo cho Cha Mẹ chính thức ra mắt người dùng trên hai nền tảng IOS và Google Play

💡Bên cạnh mỗi nhà lãnh đạo, cần một trợ lý giỏi. Cha mẹ cũng là lãnh đạo. Do vậy, cha mẹ, cũng cần trợ lý. Đặc biệt là những cha mẹ thế hệ mới, những người luôn bận rộn.
💡Trợ lý Raise có mặt!
💡Lắng nghe chia sẻ từ Ms Haley Phan – Sáng lập viên và CEO của Raise – Trợ lý ảo cho Cha Mẹ và để chúng tôi đồng hành cùng bạn, cùng con, cùng cả gia đình!
💡Besides every great leader stands a great assistant. Parents are also leaders. Parents do need assistance. Especially busy working parents – the Millenials.
💡Raise – Virtual Assistant for Parents is here to help!
💡Watch our official announcement by Ms Haley Phan, Raise’s Founder and CEO and let us help you and your family in your parenting journey.
Check it out at https://theraise.app or download app via following links:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *