Raise – Trợ lý ảo cho Cha Mẹ cán mốc +2000 nội dung trên app

Raise - Trợ lý ảo cho Cha Mẹ

RAISE CÁN MỐC 2000 NỘI DUNG MỚI

Thư viện hoạt động của Raise đã chính thức đạt 2000 nội dung cho nhóm tuổi từ 0-10, nghĩa là từ nay Cha Mẹ sẽ có:

💝2000 hoạt động có thể đồng hành cùng con, giúp phát triển 05 nhóm kỹ năng toàn diện và nhất quán cùng giáo dục tại trường học

💝2000 cơ hội tạo nên kỷ niệm có-một-không-hai

💝2000 lựa chọn để vui chơi cuối tuần cùng con

Vậy nên, còn chần chờ chi nữa, Cha Mẹ hãy cùng con trải nghiệm ngay hôm nay!


Cùng yêu thương hành trình làm cha mẹ với Raise – Trợ lý ảo cho Cha Mẹ:​

💌 IoS: https://apple.co/3G1kL8f

💌 Android: https://lnkd.in/d6s4bXgQ


Raise – Virtual Assistant for Parents just celebrates a key milestone – sharing #2000 educational contents on our app.

It means our Raisers now can enjoy:

#2000 activities to play with kids

#2000 chances to create one of a kind family memory

#2000 days with new adventures

Explore now!
💌 IoS: https://apple.co/3G1kL8f
💌 Android: https://lnkd.in/d6s4bXgQ

Shout out to the Sunshine team who make it happen!

#raise #trolyaochochame #virtualassistantforparents #theraiseapp#montessori #playbasedlearning

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *