ỨNG DỤNG RAISE

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật (sau đây gọi là “Chính Sách”) là một phần không tách rời của Điều Khoản Sử Dụng cho Ứng Dụng được cung cấp Lab 29. Chính Sách được xây dựng nhằm mục tiêu minh bạch hóa việc tiếp cận, thu thập, xử lý, sử dụng, chuyển giao và bảo mật thông tin, cũng như bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của người dùng với điều khoản và điều kiện nêu dưới đây.

Mục Đích Thu Thập

Việc thu thập thông tin của Lab 29 nhằm mục đích sau:

 • Hỗ trợ người dùng: đưa ra các bài học cho trẻ và/hoặc các hoạt động giữa bố mẹ và các bé phù hợp với lứa tuổi và các giai đoạn phát triển của trẻ.

 • Duy trì tài khoản: để tạo, duy trì và kết nối tài khoản của người dùng với Ứng Dụng.

 • Cá nhân hóa: nhằm mục đích tổng hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép Lab 29 có thể phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của nguời dùng trên Ứng Dụng (ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh các hoạt động của trẻ và đưa ra nhiều hoạt động mới lạ và bổ ích hơn phù hợp với từng lứa tuổi.

 • An ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo người dùng.

 • Thương mại: để cung cấp các đề xuất, gợi ý về xúc tiến thương mại có định hướng đến người dùng.

 • Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, Lab 29 có thể thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạm Vi Thu Thập

Bằng việc tải và sử dụng Ứng Dụng, người dùng được xem là đã đồng ý tự nguyện cung cấp các thông tin cũng như cho phép Lab 29 được sử dụng các thông tin dưới đây bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Thông tin cá nhân: các thông tin người dùng cung cấp cho Lab 29 để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, mã định danh cá nhân, địa chỉ cư trú, địa chỉ email, nghề nghiệp, ngày sinh của bố/mẹ/người nuôi dưỡng, tên, tuổi, giới tính, chỉ số chiều cao, cân nặng của trẻ và các thông tin cá nhân khác cần thiết cho việc đăng ký tài khoản và sử dụng Ứng Dụng (sau đây gọi tắt “Thông Tin Cá Nhân”).

 • Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại, phần mềm điện thoại của người dùng, thông tin phiên bản Ứng Dụng mà người dùng đang sử dụng trên điện thoại của mình.

 • Danh bạ điện thoại: Lab 29 sẽ lưu trữ danh bạ điện thoại của người dùng trên máy chủ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc sử dụng Ứng Dụng và tránh trường hợp bị mất dữ liệu.

 • Các thông tin khác mà Ứng Dụng được cấp quyền truy cập trên thiết bị của người dùng và các thông tin được người dùng cung cấp trong quá trình sử dụng.

Lưu Trữ

Thông Tin Cá Nhân sẽ được lưu trữ cho đến khi người dùng có yêu cầu hủy bỏ hoặc người dùng tự thực hiện các thao tác cần thiết để tiến hành hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Lab 29.

Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

Lab 29 sẽ không cung cấp Thông Tin Cá Nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • cho các thành viên khác thuộc Lab 29 đối với các mục đích được mô tả trong Chính Sách này. Thành viên khác thuộc Lab 29 bao gồm các tổ chức, cá nhân, các công ty con, công ty liên kết, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc bất kỳ hiện diện thương mại nào khác của Lab 29 dù ở Việt Nam hay trên phạm vi toàn cầu.

 • cho các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật Thông Tin Cá Nhân.

 • cho một bên thứ ba trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập, bán, liên doanh, chỉ định, chuyển nhượng hoặc sắp đặt khác của tất cả hoặc một phần cơ sở kinh doanh, tài sản hoặc cổ phần/phần vốn góp của Lab 29 (kể cả sự liên quan với các thủ tục phá sản, giải thể hoặc tương tự).

 • cho cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền mà việc tiết lộ, cung cấp thông tin được xác định là nghĩa vụ của Lab 29.

 • cho bên thứ ba có chức năng lưu trữ, quản lý hoặc đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu khi xảy ra (các) trường hợp khẩn cấp khác mà việc chia sẻ thông tin là cần thiết để hạn chế các thiệt hại/mất mát có thể xảy ra đối với Thông Tin Cá Nhân hoặc đối với hoạt động của Lab 29 như các tình huống bị tấn công/đánh cắp dữ liệu/phát tán vi-rút, mã độc ….vv.

 • cho các chủ thể mà theo đó việc chuyển giao Thông Tin Cá Nhân đã được người dùng đồng ý một cách rõ ràng và tự nguyện.

Chuyển Giao Quốc Tế Thông Tin Cá Nhân

Thông Tin Cá Nhân của người dùng có thể được chuyển từ quốc gia, tiểu bang và thành phố (“Quốc Gia Sở Tại”), nơi người dùng có mặt trong khi sử dụng dịch vụ của Lab 29 đến một quốc gia, tiểu bang và thành phố khác (“Quốc Gia Thay Thế”).
Khi Lab 29 chuyển Thông Tin Cá Nhân của người dùng từ Quốc Gia Sở Tại đến Quốc Gia Thay thế, Lab 29 sẽ tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của người dùng, bao gồm có cơ sở hợp pháp để chuyển Thông Tin Cá Nhân và áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp để đảm bảo đầy đủ mức độ bảo vệ Thông Tin Cá Nhân. Lab 29 cũng sẽ đảm bảo rằng bên nhận ở Quốc Gia Thay Thế có nghĩa vụ bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của người dùng theo tiêu chuẩn bảo vệ tương đương với sự bảo vệ theo luật áp dụng hiện hành.

An Toàn Dữ Liệu

Lab 29 luôn nỗ lực để giữ an toàn Thông Tin Cá Nhân của người dùng, Lab 29 đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

 • Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: Lab 29 lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của người dùng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện, nhà cung cấp dịch vụ và các chủ thể liên quan có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết.

 • Tuy nhiên, rất tiếc là không có biện pháp nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với dữ liệu của người dùng chẳng hạn như các hành vi tấn công từ bên thứ ba, phát tán vi-rút, mã độc, hay các sự cố bất ngờ xảy ra như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, các hành vi trộm cắp, chiếm đoạt dữ liệu hay thậm chí là yêu cầu từ tổ chức, cá nhân có thẩm quyền …vv và Lab 29 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng bị tiết lộ trong các trường hợp này.

 • Nếu nguời dùng có lý do để tin rằng sự tương tác và cung cấp thông tin của người dùng với Lab 29 không còn an toàn (như tài khoản bị xâm nhập, thông tin bị đánh cắp..vv), người dùng vui lòng thông báo ngay cho Lab 29 về vấn đề này bằng cách liên lạc với Lab 29 theo thông tin tại phần “Thông Tin Liên Hệ” dưới đây để được hỗ trợ.

Quyền Đối Với Thông Tin Cá Nhân

Người dùng có quyền cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho Lab 29 và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, huỷ bỏ Thông Tin Cá Nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân hoặc liên lạc với Lab 29 theo thông tin tại phần “Thông Tin Liên Hệ” dưới đây để yêu cầu Lab 29 thực hiện. Tuy nhiên, hành động này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Ứng Dụng ở các mức độ khác nhau.

Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin

Lab 29 là đơn vị thu thập, quản lý và sử dụng thông tin với địa chỉ liên lạc tại phần liên hệ của Điều Khoản Sử Dụng.

Hiệu Lực

Lab 29 bảo lưu quyền hủy bỏ, sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên Ứng Dụng của Lab 29. Bằng cách tiếp tục sử dụng Ứng Dụng của Lab 29 sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách này, người dùng biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó. Nếu bất kỳ phần nào của Chính Sách này không phù hợp với quy định của pháp luật tại từng thời điểm thì cũng không ảnh hưởng đến hiệu lực các nội dung khác được nêu trong Chính Sách.